Eğitim

EĞİTİM

Akıllı Çocuklar Şerifali Anaokulunda öğrencilerimizin tutum, davranış, beceri gelişimi ve derslerdeki başarısı, her ders için ayrıntılı olarak ayrı ayrı ele alınır. Sınıf öğretmenlerimiz ve branş eğitmenlerimiz tarafından yapılan değerlendirmeler ile rehber öğretmenimizin gelişim değerlendirme raporu her dönem sonunda veliler ile paylaşılır. Gelişim Karnesi, öğrencilerin kişisel gelişimlerini ve derslerdeki başarılarını ayrıntılı olarak gösteren notsuz bir karnedir. Her dersin açılımı ve o döneme ait kazanımlar bazında ayrıntılı olarak yapılmıştır. Gelişim karnelerinin temel amacı hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin gelişim süreçlerini daha yakından ve detaylı olarak görebilmelerini sağlamaktır. Olumlu ifadelerle çocuklarımızın takdir edilmesi ve cesaretlendirilmesi gelişim süreçlerini de olumlu yönde etkileyecektir.

Akıllı Çocuklar Anaokulu Eğitim

ÇOKLU ZEKA EĞİTİM SİSTEMİ

Geleneksel bakış açısına göre zekâ, doğuştan getirilen, IQ testleri ile belirlenen, sabit, değişmez, sözel ve matematiksel zekayı ifade eden bir kavramdır.

Öğrenmenin 8 Biçimi

ABDli psikolog Howard Gardner, 1983 yılında zekâyı yeniden tanımlamıştır. Zekânın tek boyutlu olmadığını, her bireyin farklı derecelerde çeşitli zekâlara sahip olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre, 8 farklı zekâ alanı tanımlamıştır ve her bireyde tüm zekâ alanlarının bulunduğunu, ancak her bireyde bazılarının çekinik, bazılarının baskın olduğunu iddia etmiştir. Ona göre, her biri geliştirilip güçlendirilebilir.

Geleneksel yöntem, eğitim-öğretimde mantıksal/matematiksel ve sözel/dilsel zekâya odaklanmaktadır. Oysa bir konuyu öğretirken o konuyu öğretmek için farklı yollar da bulunmaktadır. Bir konuyu klasik yöntemlerle öğrenmede zorluk yaşayan bir çocukla karşılaşan bir öğretmen çoklu zekâyı bir çerçeve olarak kullanabilir. Her çocuğun olayları anlamlandırma, algılama ve öğrenme şekli birbirinden farklıdır.

Örneğin, mantıksal zekâsı gelişmiş bir çocuk neden-sonuç ilişkisiyle öğrenirken, bedensel zekâsı gelişmiş bir çocuk dokunarak, görsel zekâsı gelişmiş bir çocuk ise resimler,grafikler ve video filmlerle daha iyi ve kolay öğrenir.

Hedefimiz; her çocuk için, tüm zekâ alanlarının gelişim düzeyini derecelendirme ölçeği, gözlem ve anne-babalardan alınan bilgiler ışığında belirlemek, böylece her çocuğun bireysel farklılıklarını göz önünde bulunduran, bunlara uygun eğitim metotları içeren programlar hazırlamak ve tüm zekâ alanlarını geliştirmeye yönelik olanaklar sunmaktır

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Daha okuma yazmayı sökmemiş çocuklarımızın yabancı dil öğrenmesi bazı çevrelerce yadırgansa da çocuklar artık ikinci dillerini anaokulunda öğreniyorlar. Araştırmalar gösteriyor ki bir bebek doğduğu anda tüm dilleri öğrenmeye hazır bir şekildedir. Çünkü çocukların beyinleri 8 yaşına kadar dil gelişiminin her ayrıntısını öğrenmek üzere programlanmış bir yapıdadır. Özelikle 0 – 5 yaş arası dönem çocukların yabancı dil öğrenmeleri için önemli bir dönemdir. Okul Öncesi Dönemde Yabancı Dil Öğrenmenin Faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Yabancı dil eğitimi gören çocukların düşünme becerileri tek dille öğrenim gören çocuklara oranla daha gelişiyor. Bu da yabancı dil bilen çocukların kavram geliştirme ve üst düzey becerileri kavrama konusunda tek dil bilen çocuklara göre üstünlük sağlıyor.
  • Bilimsel araştırmalara göre erken yaşta öğrenilen yabancı dil çocuğun matematik, ana dili ve sosyal bilgiler alanlarında da başarılı olmalarını sağlıyor.
  • Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuk çevresindeki olayları algılamada daha üst düzey başarı gösteriyor, kişisel alanda da farklılıklara anlayışlı, saygılı ve hoşgörülü yaklaşıyor.

Okulumuzdaki dil etkinlikleri haftanın tüm günlerinde bulunan bir yabancı ve bir Türk öğretmenimiz tarafından İngilizce olarak verilmekte, bu sayede çocuklarımızın dil yatkınlıkları arttırılarak ilköğretim dönemi için sağlam bir temel oluşturulması amaçlanmaktadır. Okulumuz,İngilizce sistemi olarak tüm dünyada en çok tercih edilen  “The Oxford English for Pre-school” ile anlaşmalı olup, bu sistemin eğitim setlerini kullanmaktadır.

BRANŞ DERSLERİ

Okulumuzda  fiziksel, kişisel, duygusal ve yaratıcı zihinsel gelişimi destekleyici aşağıdaki branş eğitimleri verilmektedir.

  • Jimnastik
  • Yaratıcı Drama
  • Modern Dans & Klasik Bale
  • Müzik & Orff
  • Görsel Sanatlar